Kvinder i Sort i Danmark

kvinder_i_sort_

Kvinder i Sort er et internationalt fredsnetværk af kvinder mod krig, militarisme og terrorisme. Initiativet stammer fra israelske kvinder, der i januar 1988 mødtes for at protestere mod besættelsen af Palæstina. I dag er der Kvinder i Sort-netværk i 31 lande.

I Danmark startede Kvinder i sort-manifestationerne i september 1998 på initiativ af Kvindefredsligaen. Der er nu grupper i København, Skanderborg og Skive

Den første fredag i måneden står Kvinder i Sort i København i en halv times tavs manifestation fra kl. 15 – 15:30 skiftende steder i byen med banner og løbesedler, der – så vidt muligt i kvindeperspektiv – forholder sig til en aktuel konflikt.

Vi tilslutter os desuden løbende demonstrationer arrangeret af andre fredsnetværk.

Alle kvinder klædt i sort er velkomne til at slutte sig til vores tavse manifestationer